כללי
     
  ברוכים הבאים לאתר TOUReply  (להלן: "TOUReply" או "האתר"). TOUReply הינו אתר מידע ייחודי, ייעודי וחופשי, המספק תשובות לשאלות שונות בתחומי ונושאי תיירות, טיולים ונסיעות ברחבי העולם.
     
   2 תנאי השימוש להלן מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד והם חלים על שני המינים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
     
   3 הכניסה ו/או ההרשמה לאתר TOUReply מעידות כי הנך מאשר ומסכים לכל הכללים והתנאים המפורטים להלן והחלים על כל חלקי וכלי  האתר.
כל שימוש שהוא בתכנים, בכלים ובשירותים שבאתר מהווה הסכמה מלאה מצד המשתמש לתנאים המפורטים כאן וחל על כל מי שמשתמש באתר. השימוש באתר הינו אך ורק בהתאם לכל התנאים המפורטים בעמוד זה של "תנאי שימוש באתר".
     
   4 השימוש באתר TOUReply נועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד. אין להשתמש באתר ובתכניו, בכל צורה שהיא, לצרכים עסקיים, מסחריים ואחרים ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מבעלי האתר.
     
   5 התנאים המפורטים להלן חלים על השימוש באתר, בתכניו, בכליו ובשירותיו, בין אם הדבר מבוצע באמצעות מחשב או על-ידי מכשיר תקשורת אחר, כגון מכשיר טלפון סלולרי, מחשבי כף יד וכדומה. התנאים והכללים תקפים גם לגבי שימוש באתר TOUReply בכל אמצעי תקשורת שהוא, בין אם הדבר נעשה באמצעות רשת האינטרנט או דרך אמצעי תקשורת אחרים, כאמור לעיל.
     
   6 המונח "תוכן" או "תכנים" באתר מתייחס לכל האלמנטים והרכיבים הבאים: כל התשובות והשאלות המתפרסמות באתר. כל פריטי המידע שבאתר מכל סוג. כל תוכן מילולי, חזותי וויזואלי. כל מאגר הנתונים של שאלות ותשובות כולל נתוני מידע ממנו. מפות, תמונות, איורים, מצגות, פלאש והנפשות. מנגנונים ואמצעי תכנות, כל תוכנה, פורמט, קובץ וקוד מחשב, כל יישום או ממשק באתר. אלמנטים של עיצוב, סדר ומבנה של הופעת תכנים ועמודים וחלקי עמוד. כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). בנוסף לפירוט לעיל, במונח "תכני האתר", הכוונה לכל מה שמופיע באתר מבחינה עיצובית, ויזואלית, תכניתית, מילולית ורעיונית, וכן מה שמופיע בממשק המשתמש בעמודי האתר ובמנגנונים ואמצעים המהווים את "לב המערכת" ואחראים להופעתו התקינה של האתר, כמות שהוא.
     
  הגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני
     
   1 בעלי אתר TOUReply מחזיקים לבדם במלוא הזכויות המוקנות להם על פי כל החוקים והתקנות בכל התכנים, הכלים והעיצובים המופיעים באתר, כפי שהם מנוסחים ומופיעים באתר ואשר מקורם באתר ו/או בעליו ומפעיליו, כולל זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר. בנוסף לאמור לעיל, כל הזכויות (כולל זכויות יוצרים וקניין רוחני) בעיצוב האתר ובצורת עיבוד, ניסוח והצגת התכנים השונים באתר שייכות אף הן במלואן לאתר TOUReply ולבעליו. למען הסר ספק, כל זכויות היוצרים וכל הקניין הרוחני באתר - לרבות עיצובו, וכל תוכן כתוב, טקסטים וניסוחים, תוכנות האתר, היישומים, קודי המחשב, הקבצים הגרפיים, מאגרי המידע וכל חומר אחר הכלול בו - הינן בבעלותם המלאה של בעלי אתר TOUReply בלבד.
     
   2 השם " ", הלוגו וסימני המסחר של אתר TOUReply (אלה שנרשמו ואלה שטרם נרשמו) הינם קניינם הבלעדי של בעלי האתר.
     
   3 אין להעתיק ואין להשתמש, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להדפיס, לתרגם, לעבד, לשנות, למכור מידע ו/או תכנים מהאתר או למסור לצד שלישי פרט כלשהו מהתכנים שצוינו לעיל ו/או מעיצוב האתר ועמודיו וחלקיו, מבלי שניתנה לכך מראש ובכתב הסכמתם המפורשת של בעלי האתר. אין לעשות כל שימוש שהוא בתכני האתר (כפי שפורטו לעיל), באלמנטים, עמודים, חלקים או בעיצובים של האתר לכל מטרה שהיא, למעט מטרה אישית ופרטית, בין אם נעשה שימוש באמצעים אלקטרוניים, באמצעי תקשורת, בציוד מחשוב, באמצעים אופטיים, בדפוס לסוגיו או בפרסום. ובכל מקרה, שימוש למטרות עסקיות או מסחריות אסור בהחלט.
     
   4 במידה וניתנה הסכמה מבעלי אתר TOUReply לשימוש בתכנים מהאתר, בכפוף לכל תנאי השימוש להלן ובכפוף לסיכומים עם מקבל האישור בכתב ומראש, הרי שבכל מקרה, על אותו משתמש להימנע מלמחוק, לעוות, לשנות או לשבש את הסימנים בענייני זכויות יוצרים וקניין רוחני וסימן מסחר. כמו כן, אין לבצע שינוי כלשהו בלוגו או בעיצוב העמוד ויש להקפיד על צירוף קישור/לינק לעמוד הבית באתר, בצמידות לתכנים שאושרו מראש לשימוש.
     
   5

אין להתחזות בכל דרך שהיא לאתר TOUReply כדי לרמות ולבלבל משתמשים וגולשים אשר יטעו לחשוב כי הם גולשים באתר TOUReply. 

     
   6 אין להציג או להעתיק בכל צורה שהיא תכנים, חלקים, עמודים ועיצובים מאתר זה באתרים ו/או בפורטלי אינטרנט אחרים, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מבעלי האתר, למעט צירוף קישורים/לינקים לעמוד הבית או לעמוד הראשי של אתר TOUReply. בנוסף, אין לקשר ישירות לתוכן כלשהו המופיע באתר אלא אך ורק לעמוד הבית או לעמוד הראשי, כאשר אותו עמוד מוצג במלואו וכמו שהוא (AS IS) והתוכן מופיע במלואו, כולל עיצובים וכולל לוגו האתר ושורת כתובת העמוד. במילים אחרות, ניתן ליצור קישור לאתר TOUReply (לעמוד בית או לעמוד ראשי) ובתנאי שההפניה לאתר נוצרת ע"י פתיחת חלון חדש או החלפת העמוד הקודם בעמוד מלא מאתר TOUReply כולל הצגת כתובת האינטרנט המלאה של אתר TOUReply ולא כתובת אחרת בשורת הכתובת (אין לשנות, לעוות או להסתיר את כתובת האינטרנט של אתר TOUReply ו/או להחליפה בכתובת שונה), כך שבסופו של דבר, הגולש צופה ונעזר באותו עמוד באתר האחר באופן זהה לאופן השימוש והצפיה בעמוד באתר TOUReply, כולל הלוגו, הכתובת ועיצוב מלא.
     
   7

בנוסף לאמור לעיל, אין להציג תכנים, כלים ועיצובים מהאתר בתוך מסגרות (Frames) מכל סוג שהוא באתרי אינטרנט אחרים ואין להשתמש ביישומי ו/או תוכנות מחשב כדי לסרוק, לאסוף, לשמור, להעתיק ולהציג תכנים מאתר TOUReply בכל אתר או מסגרת אחרת מכל סוג או מדיה שהיא. כמו כן, אין להציג תכנים, עמודים, עיצובים וכלים מהאתר באתרים, פורטלים ובלוגים באינטרנט, בתוכנות וחומרת מחשב, במכשירי תקשורת (כולל תקשורת סלולרית, חוטית, אלחוטית או לוינית), באמצעי מדיה דיגיטליים שונים ובצורות דפוס ופרסום שונות - בכל דרך ואופן המשנים את סדר הופעתם, צורתם או עיצובם המקורי באתר /או מחסירים מהם תכנים אינפורמטיביים או מסחריים ו/או מוסיפים להם תכנים אינפורמטיביים או מסחריים. רק לשם הבהרה והסרת ספק: אסור להציג עמודים כלשהם מאתר TOUReply תחת אתר אינטרנט אחר, בין אם זה מתבצע במסגרת האתר המארח או כל מסגרת אחרת. אין לשלב קישורים/לינקים לאתר TOUReply מכל אתר/פורטל הפועל בניגוד לחוק  או המעודד אלימות, גזענות ואפליה ובכלל זה, אתרים פורנוגרפיים. בעלי אתר TOUReply שומרים לעצמם את הזכות לדרוש ביטול קישור או הצגה של תכנים ועמודים מהאתר באתרים אחרים וכן שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את מפרי זכויות היוצרים ו/או הקנין הרוחני בגין נזקים ונזקים עתידיים. כמו כן, האתר ובעליו אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות להשלכות, נזקים ובעיות העלולים להיגרם כתוצאה מקישורים/לינקים לאתר TOUReply, לתכניו ולשירותיו ו/או עכב פרסומם באופנים אחרים. האתר שבחר לצרף קישור ובעליו הם אלה האחראים באופן מלא ובלעדי לקישור ולתוצאותיו וכן לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מך והם מודעים לכך שעליהם לשפות את TOUReply בשל כל השלכה, תוצאה או נזק שייגרמו עכב כך.

     
  השימוש באתר ובתכניו
     
   1 השימוש באתר TOUReply, בתכניו, עיצוביו, כליו ומאגריו הינו כפי שהוא (AS IS) וזאת בהתאם להחלטות ולשיקול הדעת הבלעדי של בעלי האתר. האתר נועד ומוגבל לשימוש ולצרכים אישיים ופרטיים בלבד. אין להשתמש באתר ובתכניו, בכל צורה שהיא, לצרכים עסקיים, מסחריים ואחרים ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מבעלי האתר. כפי שפורט לעיל, אין לעשות כל שימוש לרעה באתר ובתכניו (כולל עיצובים, עמודים, שירותים, יישומי וקודי תוכנה, מאגרי מידע וכלים הנמצאים באתר) ואסור להעתיקם, לשכפלם, לשדרם, להפיצם, לפרסמם, להציגם, לבצע בהם שינוי כלשהו, לייצר מהם תכנים מסחריים אחרים, למוכרם או למסור אותם לצדדים שלישיים
     
   2 האתר הינו אתר מידע חופשי, המספק תשובות לשאלות בתחומי תיירות, טיולים ונסיעות ברחבי העולם. באתר לא נחשפים כלל פרטי שואלי השאלות והשאלות מועלות לאתר אך ורק לאחר שנמצא להן פתרון. השאלות מועלות יחד עם התשובות וייתכן כי שאלות תעבורנה שינויי עריכה קלים, שכתוב או קיצור על מנת להתאים לפורמט המתאים לאתר. בכל מקרה, כל גולש המפנה שאלה לאתר, יזכה לקבל אימייל עם לינק ישיר לתשובה לשאלתו.
     
  אתר TOUReply עושה כל מאמץ לספק למשתמשים את התשובות המדויקות והעדכניות ביותר לשאלותיהם. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר המלצה בלתי מחייבת בלבד. כל שימוש במידע הינו באחריות המשתמשים בלבד. אתר TOUReply ובעליו אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים או עקיפים, לבעיות ולהשלכות אחרות בעקבות השימוש במידע זה.
     
   4 המידע והתשובות המתפרסמים באתר TOUReply מבוססים על שימוש חוקי ומותר במקורות מידע שונים, חופשיים, מותרים לשימוש וגלויים לכל. לא נעשה כל שימוש שהוא במידע, תוכנות, שירותים ו/או כלים האסורים לשימוש חופשי ופומבי ע"י בעליהם. למען הסר ספק, האתר מקפיד מאוד על שמירת זכויות היוצרים והקנין הרוחני בנוגע לכל המידע המתפרסם באתר. יתרה מכך, התשובות באתר מבוססות על איסוף והצלבת מידע ממספר מקורות מידע שונים, לעיתים גם ממדיות שונות, ולא רק על מקור אחד, ככל שניתן. למרות שהאתר, בעליו ומפעיליו מנסים לאמת את המידע ולהצליבו עם מספר מקורות שונים, הרי שאין מדובר בייעוץ מקצועי או במידע שתקפותו, אמינותו ונכונותו נבדקו בפועל, בשטח, ו/או מדובר במידע מלא במאת האחוזים. למרות כל המאמצים, הרי שאתר TOUReply ובעליו אינם ערבים ואינם אחראים ולא יהיו אחראים לאמיתות, תקפות ונכונות התשובות. משתמש העושה שימוש במידע זה מאשר כי הוא עליו ורק עליו תחול האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולהשלכותיהן. עצם השימוש באתר מהווה את אישור המשתמש לכך שהוא יודע כי אתר TOUReply ובעליו אינם אחראים לאמיתות ונכונות התשובות והמידע המופיע באתר. למען הסר ספק, המשתמש יודע כי התשובות הן בגדר המלצה בלבד וכי במידה וייגרמו לו ו/או לצד שלישי נזקים ו/או בעיות (ישירות ועקיפות) כתוצאה מנקיטת פעולות תוך ההסתמכות על התשובות והמידע באתר, האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן תחול אך ורק עליו וכי אין לו כל תלונות ו/או תביעות כלפי אתר TOUReply, מפעיליו ובעליו.
     
   5 כל התשובות, המידע, הכלים, השירותים והתכנים שבאתר TOUReply ניתנים לשימוש אך ורק כמות שהם (AS IS). בחירתו של המשתמש להיכנס לאתר ולהשתמש בכליו מהווה את אישורו והסכמתו לכך שהוא יודע כי אין ולא תהיה כל תביעה נגד האתר ובעליו בכל הקשור לפעילות האתר ושירותיו, תכונותיו, מגבלותיו והתאמתו לצרכי המשתמש, מחשבו, טלפונו הסלולרי וכדומה. השימוש באתר ובכלים שבאתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. אתר TOUReply ובעליו לא יישאו בכל אחריות או חבות בגין התכנים, הכלים והשירותים שבאתר, לא בהקשר לאמינות ונכונות המידע ובתשובות ולא בהקשר להתאמת פעילות האתר וכליו למחשבו של המשתמש ולהשפעת האתר על המחשב או הטלפון הסלולרי של המשתמש במידה והוא משתמש באינטרנט הסלולרי. למען הסר ספק, המשתמש מסכים לכך שהאתר ובעליו אינם אחראים ולא יהיו אחראים כלפי המשתמש לכל הוצאה, נזק, עוגמת נפש, בעיה, תקלה, תשלומים, אובדן הכנסות וכל תוצאה בהווה או בעתיד, ישירה או עקיפה, העלולה להיגרם למשתמש ולמחשבו ו/או לצד שלישי ו/או לציוד טכנולוגי אחר בעקבות השימוש וההיעזרות באתר ובשירותיו.
     
   6 באחריותו של המשתמש לבדוק ולוודא ממקורותיו הוא כי התשובות והמידע שקיבל מהאתר אכן נכונים, מלאים, עדכניים ומהימנים. כאמור לעיל, המידע באתר איננו בגדר ייעוץ מקצועי מוסמך ומחייב אלא הוא יותר בגדר המלצה בלתי מחייבת ולכן, המשתמש חייב לבדוק את התכנים ולא להסתמך אך ורק עליהם בטרם ינקוט בפעולה כלשהי.
     
   7 בעלי אתר TOUReply מחזיקים במלוא הזכויות הבלעדיות באתר זה ויש להם את מלוא הזכות והרשות לבצע כל שינוי שהוא באתר ורכיביו: מבנה האתר, תוכנו ותכניו, עיצובו וצורתו, סוג והיקף הכלים והשירותים וכן זמינותם החופשית למשתמשים. זאת, ללא צורך להודיע על כך מראש לכל גוף או אדם שהוא. בנוסף, בעלי האתר רשאים לסוגרו ולהפסיק את השירותים המוענקים בו בחינם, הן באופן זמני לצרכי שדרוגים ואחזקה טכנית שוטפת והן בקביעות ולאלתר, זאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שלמשתמש ולגולש תהיה תביעה כלשהי כלפיהם בהקשר לכך.
     
   8 אתר TOUReply ובעליו אינם יכולים להבטיח לציבור הגולשים כי שירותי האתר יינתנו תמיד כסדרם וללא כל בעיות והפרעות. האתר ובעליו אינם מתחייבים כי השירות יהיה מוגן וחסין באופן מוחלט מפני גישה אסורה, מזיקה, בלתי מורשית ולא חוקית למחשבי TOUReply, מפני תקלות, נזקים ובעיות תוכנה ו/או חומרה ו/או תשתית התקשורת של האתר ושל ספקי האחסון שלו. לפיכך, לאור האמור לעיל, האתר ובעליו אינם אחראים לכל נזק שהוא והם לא יישאו בתוצאות הישירות והעקיפות של נזקים כאלה, ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמש או למחשבו או לרכוש אחר שלו בעקבות אותן תקלות והפרעות במתן השירות. בהתייחסות למונח נזק, הכוונה לנזקים כספיים, נזקים חומריים, נזקים נסיבתיים, עוגמת נפש והפסדים אחרים.
     
   9 אתר TOUReply ובעליו רשאים רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול שעתם והחלטתם, בלי למסור על כך הודעה מראש ומבלי לקבל הסכמת המשתמשים. אם וכאשר יבוצע שינוי כלשהו בתנאי השימוש, הם יתפרסמו כאן באתר וייכנסו לתוקף החל מרגע פרסומם באתר. בכל כניסה לאתר, תנאי השימוש יהיו בגרסה הכי מעודכנת.
     
  תוכן פרסומי ומסחרי באתר
     
   1

באתר ניתן למצוא באנרים פרסומיים ומודעות נוספות. כדי לא להטעות את המשתמשים, יש הבחנה ברורה בין תכנים אינפורמטיביים והחלק התוכני לבין חלקים פרסומיים ומסחריים (מודעות באנרים, מודעות שורה וכדומה). חשוב להבהיר כי כל התשובות והמידע הניתנים באתר הם מידע ענייני ואובייקטיבי ככל הניתן, ולא מדובר במידע מטעם או מידע המושפע וקשור לתחום הפרסומי. ישנה הפרדה ברורה בין התחומים!

     
   2

התכנים הפרסומיים והמידע הפרסומי-מסחרי, המופיעים בבאנרים ו/או בקישורים למודעות, מתפרסמים מטעם ועל אחריות המפרסמים בלבד. האחריות הבלעדית לתוכן ועיצוב הבאנרים והמודעות הינה על המפרסמים. לאתר TOUReply  ובעליו אין ולא תהיה כל אחריות או חבות בסוגיות הקשורות למודעות ולתוכן שיווקי, פרסומי ומסחרי באתר. הפרסום באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכישת המוצרים או השירותים המופיעים באותן מודעות פרסומת.

     
   3

למען הסר ספק: בעלי ומפעילי האתר אינם בודקים ואינם אחראים לתוכן ולעיצוב מודעות הפרסום ולהצעות המפורטות בהן. האחריות היחידה בנוגע לתכנים הפרסומיים והמסחריים חלה אך ורק על המפרסמים ונציגיהם והם גם אלה היחידים הנושאים באחריות למוצרים ולשירותים המוצעים במודעות ולתוצאות השימוש באותם מוצרים ושירותים. האתר ובעליו אינם צד בעניין ואינם נושאים בכל אחריות שהיא לתכנים במודעות. אין גם לראות בפרסום אותם תכנים, מודעות ובאנרים פרסומיים מעין המלצה ועידוד לרכישה ושימוש באותם מוצרים ושירותים מטעם האתר ומפעיליו. אתר TOUReply  ובעליו אינם נחשבים למעורבים ומשתתפים בעסקה כלשהי, במידה ותיווצר עסקה בין משתמש לבין מפרסם. לפיכך, האתר ובעליו אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות שהיא בגין עסקאות שתיווצרנה בין משתמשים למפרסמים בעקבות מודעות ותוכן פרסומי ומסחרי שהופיעו באתר.

     
 

הפסקת שימוש, שיפוי, דין וסמכות שיפוט

     
   1 אתר TOUReply  ובעליו יימנעו ככל הניתן, בהתאם למגבלות החוק והשיפוט, ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי ו/או חיצוני, אלא אם הם יחויבו לעשות כך ע"פ צו שיפוטי או במידה והאתר ובעליו יעמדו בפני איום של נקיטת הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) נגדם עכב פעולות של אותו משתמש והפרת תנאי השימוש. במקרה כזה, האתר ובעליו יהיו  זכאים ורשאים למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
     
   2 במידה ומשתמש אינו עומד בתנאי השימוש של אתר TOUReply , לאתר ולבעליו יש את הזכות והרשות להפסיק את השימוש של אותו משתמש בשירותי האתר, כולל הזכות ליהנות מהאפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות, להעלות תכנים לפורום וכדומה. הפסקת השימוש יכולה להתבטא גם בחסימת כתובת IP שלו ו/או פעולות אחרות המותרות בחוק והן במסגרת שיקול דעת בעלי האתר.
     
   3 במידה ומשתמש מפר את תנאי השימוש שפורטו לעיל ופוגע בשל כך באתר TOUReply  ובבעליו ו/או במשתמשים וצדדים שלישיים אחרים, עליו לשפות את האתר, בעליו ומפעיליו בגין כל הפסד, נזק, תשלום, הוצאה (כולל הוצאת שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) או אובדן רווח שייגרמו להם כתוצאה מהפרה מלאה או חלקית של תנאי השימוש שפורטו לעיל ע"י אותו משתמש או בעקבות תביעה ו/או דרישה שתוגש ותוצג נגד האתר, בעליו ומפעיליו בהקשר לשימוש הלקוי ולהפרת תנאי השימוש, חלקם או כולם, ע"י אותו משתמש ו/או לפרסום תכנים לא ראויים ע"י אותו משתמש.
     
   4

על תנאי השימוש באתר TOUReply  יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט המוסמך והבלעדי לדון בכל סוגיה הקשורה לתנאי השימוש שפורטו לעיל הינו בבית המשפט המוסמך לך במחוז תל אביב והמרכז.

     
   5 אם ברצונך לפנות בכל שאלה, הערה או בקשה, אנא פנה באמצעות טופס "צור קשר" שבאתר.
     
  צוות TOUReply  מאחל לך נסיעה טובה וחופשה נעימה!
     
     
     
 
 

 


English פרסמו ב- TOUReply מפת אתר צור קשר מדיניות פרטיות Marom Family Trips הוסף למועדפים מאגר שו"ת שאלות אחרונות אודות ראשי
Designed by Atar2b © 2016 TOUReply כל הזכויות שמורות לאתר תנאי שימוש